SURFSKATE EXERCISE FOR PRACTICE KIDS AND BEGINNER

 1. BASIC & BALANCE การทรงตัว การขึ้น บอร์ดที่ถูกวิธี การไถ การเบรค การลงบอร์ด อย่างถูกวิธีและวิธีป้องกันตัวเองในการฝึกซ้อม
 2. วิธีทำให้บอร์ดเคลื่อนที่ด้วยการ CARVING แบบ SURFSKATE การจัดระเบียบท่ทาง
 3. การเลี้ยวทั้งแบบยืนและแบบนั่ง การทรงตัวลุกนั่ง บนบอร์ด
 4. การ PUMP เพื่อความเร็วในการเล่น การลดความความเร็วบอร์ดโดยการ SNAP
 5. การฝึกสลาลมชิกแซกกรวยในวรูปแบบต่างๆ
 6. การฝึก CARVING ลงเนินและการเล่น WAVE RAMP PUMP TRACK เบื้องต้น

CLASS RATES

 • ONE BY ONE 600.-/ HOUR GROUP
 • person 400.-/ HOUR
  *คนที่3-5 จ่ายในราคา 350.-/HOUR ราคานี้รวมค่าสนามแล้ว
  *ลูกค้าที่จองแบบ PRIVATE สามารถจองเวลาผู้สอนได้ล่วงหน้าในราคา 350.-/HOUR/PERSON

COURSE RATES

 • ONE BY ONE 3,200.-/ 6HOUR GROUP
 • GROUP PARTY 2,400.-/ 6HOUR GROUP
  * จำนวน 2คนขึ้นไป จำกัดสูงสุด 5คนต่อ GROUP สามารถเลือกตารางเรียนได้ตามตารางเวลาของ WIGGLE WAVE

Daniel Craig 1

เทรนเนอร์ทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกเทรนเนอร์จากความเชี่ยวชาญได้

Daniel Craig 2

เทรนเนอร์ทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกเทรนเนอร์จากความเชี่ยวชาญได้

Daniel Craig 3

เทรนเนอร์ทุกท่านล้วนแต่มีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกันไป (ทุกท่านมีใบรับรอง) คุณสามารถเลือกเทรนเนอร์จากความเชี่ยวชาญได้